Služby Božie 10.3.2019


kázeň: 15:10 min. Lk. 4:1.-13.v. (V.Ferenčík)
V.P.: 36. min.
oznamy: 1:08:50 hod.
piesne: 80,82,VP.:330-333,A28,221