Služby Božie 10. 4. 2016

Kázeň: 19:24, Mt 9:36-38 (M.Bochnička)
oznamy: 40:33
krst / Johanka: 53:30
Čísla piesní: 214, 512, 219, 602, A34