Služby Božie 10.5.2020, 4.nedeľa po Veľkej noci. Cantate

Kázeň: 15:20
Žalm: 96:1-3
Oznamy: 35:50
Piesne: 211,478,A36,345