Služby Božie 10.6.2018 – 2.nedeľa po Svätej Trojici


kázeň: 15:24. Luk.5:27-32 (Ľ.KORDOŠOVÁ)
oznamy: 1:14:25
piesne: 195,345,VP 327-330,A53,490