Služby Božie 10. 7. 2016


krst: 13:50 min.
kázeň: Jer. 45:1-5 30:50 min., (L.Kordošová)
oznamy: 52:30 min.
Čísla piesní: 215, 290, 260, 222 Antifóna: 51