Služby Božie 11. 11. 2018


kázeň : 24:20 min. Ef. 2:14-15 (M.Bochnička)
oznamy: 41:50 min.
piesne: 214, 565, 203, A87, 566; v.P.: 301, 298