Služby Božie 11. 12. 2016 – 3. adventná nedeľa

kázeň: 24:50 min. Lk 3:3-6 (M.Bochnička)
oznamy: 51:35 min.
piesne: 1, 21, 4, 19 Antifóna 17