Služby Božie 11.12.2022 3. Adventná nedeľa


Kazateľ: V. Ferenčík
Piesne: 24, 21, 22, A4, 26
Kázeň: Evanjelium podľa Jána 1, 19-29 v 25:54 minúte
Oznamy: 44:35