Služby Božie 11.6.2023 1. nedeľa po Svätej Trojici

Kázeň: 20:28 min.
Ezechiel 36:25-28
Oznamy: 45:54
Piesne: 190,449,217,A60,636