Služby Božie 12.07.2020 5.nedeľa po Svätej Trojici

Služby Božie, 5.nedeľa po Svätej Trojici. (Ľubomír a Lýdia KORDOŠOVCI)
Kázeň: 21:09
Lukáš: 5:1-11
Oznamy: 38:36
Piesne: 206,265,199,A62,475