Služby Božie 12.2.2023 2. nedeľa po Deviatniku – SEXAGESIMA

Služby Božie 12.2.2023 2. nedeľa po Deviatniku – SEXAGESIMA (V.Frenčík)
Kázeň: 26:00 min.
Lukáš 8:4-15
Oznamy: 46:05 min.
Piesne: 376,622,273,A64,259