Služby Božie 12.3.2023 4. nedeľa pôstna


kázeň: 21:30 min. Am. 8:11,12 (M.Bochnička).
oznamy: 41:30 min.
piesne: 80,97,82,A26,116