služby Božie 12.5.2019 deň matiek


báseň: 22:10 min. (Mama)
kázeň: 25.min Žalm 127:1. v. (L.Kordošová)
oznamy: 43. min
program deti: 49.min.
poďakovania: 1:05 h.
piesne: 373,646,130,A43,649