Služby Božie 12.6.2022 – Svätá Trojica


kázeň: 22:10 min. 1.Jn. 5:7 (M.Bochnička)
oznamy: 46:35 min.
piesne: 188,281,219,182,A48,223