Služby Božie 13.06.2021 2. Nedeľa po Svätej Trojici.

Kázeň: 21:55 min.
1.Samuel 3:1-10
Oznamy: 44:50 min.
Piesne: 211,478,196,A62,461