Služby Božie 13. 11. 2016

kázeň: 23 min. 1.Kor 12: 12-14, 27 (V.Ferenčík)
oznamy: 41:15 min.
piesne: 209, 553, 460, 496 Antifóna 55