Služby Božie 13. 3. 2016 smrtná nedeľa

Kázeň: 44:10, 102.žalm, L.Kordošová, oznamy: 1h 06min 30s
Čísla piesní: Pašie na smrtnú nedeľu