Služby Božie 13.8.2023 10. nedeľa po Svätej Trojici

Kázeň: 23:36 min.
Malachiáš 3:13-18
Oznamy: 45:33
Piesne: 189,330,200,A79,350