Služby Božie 14.1.2024


Kázeň 19:40 min. Jn 2, 1-25 (Marian Bochnička)
oznamy: 41:40 min.
piesne 74, 561, 35, A24, 229