Služby Božie 14.4.2019 kvetná nedeľa


kvetná nedeľa/Pašie
kázeň: 42:30 min. Mt.21:1-9.v. (M.Bochnička)
oznamy: 1:04 hod.