Služby Božie 14.6.2020


Kázeň: 21:50. min. Lk. 16 od 19. verša (V.Ferenčík)
Oznamy: 1:03:00 hod.
Piesne: 187, 465, 197, A- 49, 355