Služby Božie 15.04.2022 Veľký piatok

Služby Božie, Veľký piatok (M.BOCHNIČKA)
Kázeň: 49:26 min.
Lukáš 23:28
Oznamy: 1:04:57 min.
Piesne: Pašie na Veľký piatok