Služby Božie 15.08.2021 11.nedeľa po Svätej Trojici, Pýcha

Kázeň: 20:20 min.
Hebrejom 6:9-10
Oznamy: 45:35 min.
Piesne: 635,496,198,A53,628