Služby Božie 15.7.2018


kázeň: 22:10 min. Mar. 1:29.-33.v. (M.Bochnička)
oznamy: 45.min.
krst Barborka: 48:30 min.
piesne: 370, 456, 198, 345, A50