služby Božie 15.9.2019


Kázeň: 20:30 min. Lk.10.kap. od 25.v. (V. Ferenčík)
Oznamy: 41:40 min.
Piesne: 187,286,198,A53,237