Služby Božie 16.10.2022

Služby Božie, 18. nedeľa po Svätej Trojici (V.Ferenčík)
Kázeň: 27:19 min.
Matúš 22:34-40
Oznamy: 45:50 min.
Piesne: 383,534,547,A51,553