Služby Božie 16.2.2020


príhovor ku konventu: 2:05 min.
Kázeň: 20.min. Mich. 7:7 (M.Bochnička)
Oznamy: 47.min.
výsledky volieb zborového farára: 52:10.min.
Piesne: 211,478,A-89,390