služby Božie 16.6.2019


kázeň: 21:35 min. (V.Ferenčík) Prvý Jánov 5:7-8
oznamy: 43:03 min.
piesne: 184,182,202,A46,359