Služby Božie 16. 9. 2018


služby Božie začiatok: 6:40 min.
kázeň: 21. min. 1.Kor. 10.kap. 31.-33.v. min. (M. Bochnička)
oznamy: 44:20 min.
sčítanie 2. kola volieb za gen. biskupa ECAV: 48.min
piesne: 189, 474, A84, 623