Služby Božie 17.04.2022 Veľkonočná nedeľa


kázeň: 24:10 min. 1.Kor. 15:12-22 (L.Kordošová)
oznamy: 52:20 min.
pastiersky list biskupov ECAV: 54. min.
piesne: 121,124,129,125,A34,33,150