služby Božie 17.11.2019 – pamiatka obetí dopravných nehôd


privítanie: 5.min. M.Bochnička, J.Paciga
príhovor: 23:10 min. M.Petrula
príhovor: 41:40 min. R.Urbanovič
Kázeň: 56:30 min 1.Petrov 15.v.-16v.v (Ján Paciga)
Oznamy: 1:18:15 hod.
Piesne: 186, 664, 679 (1.v.), A82, 519 (1.a 5.v.)
program:

 

program