Služby Božie 17.12.2023

Kázeň: 23:20 min.
Matúš 11:2-6
Oznamy: 42:08
Vystúpenie detí MŠ Magdalénka: 47:30
Piesne: 18,10,25,A8,26