Služby Božie 17. 4. 2016

Kázeň: 23:40, Jan 13:31-35 (L. Kordošová)
oznamy: 43:30
Čísla piesní: 381, 547, 125, 139, Antifóna: 63