Služby Božie 17.6.2018


kázeň: 26.min Lk. 15:8-10 (M.Bochnička)
oznamy: 47.min
príhovor primátora mesta Liptovský Mikuláš: 57.min
príhovor riaditeľa múzea Janka Kráľa: 1:02 hod.
príhovor riaditeky Informačného centra mesta Liptovský Mikuláš: 1:04 hod.
báseň recituje Anna Kráľová: 1:08 hod.
piesne: 214, 281, 200, A61, 628