Služby Božie 17.9.2023

Kázeň: 25:25 min.
2.Mojžišova 16:1-8,13-21
Oznamy: 49:39
Piesne: 379,245,337,A56,352