Služby Božie 18.07.2021


Kázeň: 23:15 min. Gn. 39.k.:1.-21.v (L.Kordošová)
Oznamy: 48:05 min.
Príhovor ku výročiu úmrtia sestry diakonisy Viery Faškovej: 54.min.
Piesne: 186,633,238,A86,222

spomienka
spomienka..