služby Božie 18.11.2018 – Pamiatka na obete dopravných nehôd


prihovor: J.Paciga 23:55 min.
kázeň 53:45 min. Mt. 11:28-29 v. (M. Petrula)
oznamy: 1:26:10 hod. (M.Bochnička)
piesne: 192, 700, 679; 1.v., 2.v., A82, 519