Služby Božie 18. 12. 2016 – 4. adventná nedeľa

kázeň: 25:10 min. 1.Tes. 5 od 1. verša (V.Ferenčík)
oznamy: 44:10 min.
piesne: 10, 8, 25, 28 Antifóna 8, v.P.: 21(v. 1,4,6), 330, 331, 16(v.3)