Služby Božie 18. 6. 2017

kázeň: 26:30 min. Mar. 10:13-16 (L.Kordošová)
oznamy: 47:05 min.
piesne: 192, 561, 197, A53, 496

vystúpenie detí: