Služby Božie 18. 9. 2016

kázeň: 24:10 min. , Jan 6:35 (L.Kordošová)
mládež o J.K. games 2016: 38:30 min.
oznamy: 44:40 min.
Čísla piesní: 195, 495, 543, 366, Antifóna: 55