Služby Božie 19.09.2021, 16. Nedeľa po Svätej Trojici

Kázeň: 22:22 min.
Ján 11:1-7, 17-27
Oznamy: 44:13 min.
Piesne: 191,671,201,A49,644