Služby Božie 19. 2. 2017

kázeň: 15:45 min. Mt. 5:13 (M.Bochnička)
oznamy: 47:10 min.
pozvánka na zborovú konferenciu: 50:30 min.
piesne: 373, 548, 634, A63