Služby Božie 19. 3. 2017 – 3.pôstna nedeľa

kázeň: 21:57 min. Marek 10:46 (V.Ferenčík)
oznamy: 45:13 min.
piesne: 382,95,108,A30, 319