služby Božie 19.5.2019


kázeň: 19:30 min. Jn. 16:5.-11.v. (M.Bochnička)
oznamy: 45:19 min.
piesne: 374,478,125,A33,150