Služby Božie 19. 6. 2016

kázeň: 18:55 min., 1.M 50:15-21 (V. Ferenčík)
oznamy: 40:35 min.
pozdrav br. farara c.z. Hontiansky Seniorát ECAV 49:10 min.

Čísla piesní: 190, 490, 200, 226, Antifóna: 54