Služby Božie 2. 10. 2016 – poďakovanie za úrodu.


kázeň: 24:20 min. Luk 12:15-21 (V.Ferenčík)
oznamy: 47. min
čísla piesní: 383, 364, 357, 347, Antifóna 76

podakzaurodu2016