Služby Božie 2.10.2022


kázeň: 16:50 min. 1.Kro.17.k.:1.-7.v. a 11.-41.v. (L.Kordošová)
V.Pánova: 28.min.
oznamy: 58. min.
piesne: 195,579,VP:300,333; A74,221