Služby Božie 2. 4. 2017 – 5.pôstna nedeľa: smrtná nedeľa

kázeň: 44. min. Jan 11:45-50 (M.Bochnička)
oznamy: 1:06 hod.
piesne: pašie smrtná nedeľa