Služby Božie 2.4.2023 6. nedeľa pôstna–Kvetná–PALMARUM

Kázeň: 39:39 min.
Ján 12:1-8
Oznamy: 1:02:54 min.
Piesne: Paše na kvetnú nedeľu