Služby Božie 2. 9. 2018


kázeň: 25.min. , 1.Žalm (V.Ferenčík)
oznamy: 47:20 min.
piesne: 207, 544, 346, A64, 649, VP: 325, 326, 350/3.v.